การเปลี่ยนและคืนสินค้า

เนื่องจากสินค้าของร้านดูหล่อดอทคอม เป็นสินค้าราคาพิเศษ เราจึงไม่มีนโยบายรับคืนสินค้า อย่างไรก็ตาม เรายินดีรับเปลี่ยนสินค้าแบบเดียวกันภายใน 14 วัน ในกรณีต่อไปนี้ :

การเปลี่ยนสินค้ากับร้านดูหล่อดอทคอม สามารถเปลียนได้ เฉพาะการเปลี่ยนขนาดของสินค้าในรุ่นเดิม ภายใน 14 วันนับ จากที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีการใช้งาน ป้ายสินค้ายังคงติดอยู่กับตัวสินค้า และต้องอยู่ในแพ็กเกจสินค้าเดิมเท่านั้น

หรือได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจากการจัดส่ง หรือทางเราจัดส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง

การเปลี่ยนสินค้า

หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเราภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
ในกรณีที่ทางเราส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมป้ายสินค้าที่ติดอยู่ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับจาก ร้านดูหล่อดอทคอม (หากเป็นไปได้) เราจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ตั้งไว้
หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก ให้ลูกค้ารอ หรือถ้าเลิกผลิตไปแล้ว เราจะทำรายการเพื่อคืนเงินให้ภายใน 7-14 วันทำการ

วิธีการส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์

แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า (สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย) จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการเพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า

หากร้านดูหล่อดอทคอม ไม่พบความผิดพลาดของสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน เราจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า

การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อไลน์ @dulhor หรือโทร 061-1656696 วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น.