ในการติดตามสถานะการสั่งซื้อของคุณ กรุณากรอกรหัสการสั่งซื้อ (Order ID) ในช่องด้านล่างนี้ และกดปุ่ม "ติดตาม" คุณควรได้รับรหัสการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ในใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ

สามารถดู “รหัสการสั่งซื้อ” หรือ “หมายเลขคำสั่งซื้อ” ได้จากอีเมลที่ทางร้านดูหล่อส่งไปให้หลังจากที่คุณลูกค้าได้มีการสั่งซื้อค่ะ

ส่วน “Billing Email” คือ อีเมลของคุณลูกค้าที่ใช้ในระหว่างการสั่งซี้อค่ะ ถ้าสมัครผ่านเฟคบุ๊คก็จะเป็นอีเมลที่ให้ในการสมัครเฟสบุ๊คนั่นเองค่ะ